Tillgänglig it-miljö

För barn och elever där en funktionsnedsättning skapar hinder är behovet av it många gånger störst. Dessa användares behov bör därför prioriteras i it-miljön.

Planera för tillgänglighet för alla vid val av datorprogram, studiemiljö och teknik. Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. It är en möjliggörare så att alla kan delta i lärsituationen.

Datorn som personligt hjälpmedel

Elever, där en funktionsnedsättning utgör ett hinder, kan ha behov av dator som ett personligt hjälpmedel som fås av landstinget. Skolan kan då behöva göra ytterligare anpassningar för elevens skolsituation.

Landstingens lokala hjälpmedelsverksamhet och regionala dataresurscenter gör individuella utprovningar som visar vad skolan kan behöva anpassa.

Ansvar för hjälpmedel

Sjukvårdshuvudmannen, landstinget eller kommunen, ansvarar för de personliga hjälpmedlen. Regler för hjälpmedel beslutar varje landsting eller kommun själv. Möjligheten att få ett visst hjälpmedel varierar därför mellan olika sjukvårdshuvudmän.

Pedagogiska verktyg är ett ansvar för varje skola att köpa in. Gränsdragning mellan skolans och hälso- och sjukvårdens ansvar kan se olika ut beroende på vilka överenskommelser som finns.

Läs mer om hjälpmedel på 1177 Vårdguidens webbplats

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat onsdag 3 april 2019