Tillgänglig it-miljö

För barn och elever där en funktionsnedsättning skapar hinder är behovet av it många gånger störst. Dessa användares behov bör därför prioriteras i it-miljön.

Planera för tillgänglighet för alla vid val av datorprogram, studiemiljö och teknik. Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. It är en möjliggörare så att alla kan delta i lärsituationen.

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat lördag 19 maj 2018
Tillbaka till toppen