digitalt lärande 3

Räkna med it

Barn, unga och vuxna som har svårt med matematik och uträkningar kan ha stöd av alternativa verktyg.

En digital kalkylator med kontrollremsa och talsyntes kan vara bra stöd för personer som har svårt med matematik. För en del elever kan det underlätta att skriva matematiska tecken med tangentbordet.

Räkna med kalkylator

Det finns kalkylator i alla datorer, pekplattor och mobiltelefoner. En del program har kontrollremsa, som ger möjlighet att följa uträkningen steg för steg. Vissa program kan även läsa upp uträkningen och det går att lyssna på det som skrivs "Sju gånger trettiotre är lika med..."

Matematikboken som e-bok

Om matematikboken finns som e-bok går det ibland att arbeta i den på dator och pekplatta. Det finns flera olika typer av e-böcker. En e-bok består av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika kombinationer. Vilken slags e-bok som ska väljas bör styras utifrån behov.

Skriva matematiska tecken

 Programvaror som gör det möjligt att skriva fler matematiska tecken än vad som finns i Microsoft Word

Ladda ner Mattetecken på Oribis webbplats för PC & Google Docs.
Ladda ner Matematiska tecken på Makis Datas webbplats för flera versioner av Windows.
Ladda ner Splash från Splash City för Windows XP och senare.

Anpassa till elevers individuella behov

Det finns program där man kan göra anpassningar utifrån elevens enskilda behov. Beroende på hur elevens behov ser ut går det att använda sig av program och appar med inskanningsmöjligheter för att underlätta i en inlärningssituation. Det finns även möjlighet att använda sig av konkret digitalt material till exempel för att lära sig pengars värde, talande kalkylator eller träna med tiobasmaterial.

Talande kalkylator

Alternativa verktyg för räkning

Appar
E-böcker
Interaktiva skrivtavlor
Pekplattor
Talsyntes
Mobiltelefoner

Publicerat torsdag 23 augusti 2012 Granskat tisdag 12 december 2017