Anpassningar i Word

Office-programmet Word kan anpassas efter enskild användares behov. Exempelvis kan antal ikoner som du vill visa i verktygsfältet ändras. Radens längd och avståndet mellan rader kan du också anpassa utifrån eget behov.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram lathundar som visar hur man kan göra personliga anpassningar i Word 2010 och 2013.

Gör en personlig anpassning i Word 2010

Personlig anpassning i Word 2010, pdf (PDF-dokument, 1,5 MB)

Gör en personlig anpassning i Word 2013

Personlig anpassning i Word 2013, pdf (PDF-dokument, 1,1 MB)

Support för hjälpmedel 

Support för hjälpmedel på Microsofts webbplats

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat tisdag 30 oktober 2018
Symbol för creative commons

Creative Common-licens

Dessa filmer och dokument har en Creative Common-licens, som i det här fallet innebär att du får använda och sprida materialet om du anger vem som gjort det, inte tjänar pengar på det och själv låter andra sprida materialet vidare.

Om Creative Commons på deras svenska webbplats