Bilden visar en pekplatta med en e-bok

Pekplattor

En pekplatta, även kallad pekdator, surfplatta, lärplatta eller bara platta (engelska tablet), är en handdator med pekskärm som styrs med hjälp av fingrarna.

Pekplattor finns för olika operativsystem. De finns i flera olika storlekar och i flera olika fabrikat. Används plattorna utomhus för till exempel kommunikation bör den ha mobil uppkoppling. Utbudet av appar ser olika ut till olika märken av pekplattor. Detta är viktigt att tänka på vid val av modell.

Alternativa verktyg och övningar med appar

Det finns också många appar som ökar självständigheten för eleven i skolarbetet bland annat appar som stöd för att läsa, räkna och skriva. Appar kan göra om text till ljud eller tvärt om göra om tal till text. Pekplattorna kan också användas för kommunikationsstöd på olika sätt. Apputbudet utökas ständigt och det finns en mängd appar som är användbara i det pedagogiska arbetet.

Anpassningar

Pekplattornas inbyggda funktioner medger många möjligheter till anpassningar. Här finns möjligheter att koppla till hörapparater, att göra synanpassningar, och att få texter upplästa på flera sätt. I många pekplattor finns möjligheter att göra individuellt anpassade inställningar.

Det går att koppla kontaktstyrning till pekplattan för vissa appar.

Tips och idéer för Ipad IOS 10

Inspirerande exempel

Pekplatta - en hjälp för elever med motoriska svårigheter

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat tisdag 13 juni 2017