En pekplatta med en mängd appar på

Appar

App är en förkortning av applikation och är ett program som ofta används i mobiltelefon, pekplatta och andra enheter. Det finns en mängd olika appar som erbjuder möjlighet till träning och kompensatoriskt stöd i skolarbetet.

Läsa med appar

Appar kan användas vid lästräning, för att översätta mellan olika språk, läsa upp e-böcker och göra om text till uppläst tal.

Räkna med appar

Appar kan finnas som kalkylator där uträkningen tydligt visas och som har talspråksstöd. Det finns också många appar som kan användas pedagogiskt för att träna på matematik.

Skriva med appar

Det finns flera appar som du kan använda när du ska skriva. Ett exempel är appar som fungerar som en diktafon, talet blir då till text. Det finns också korsordsappar och appar för att göra en egen bok. Stavningskontroll och talsyntes är andra värdefulla funktioner i skrivappar. Det finns appar där du kan skapa tvåspråkigt material genom att enkelt lägga in en text och filma en översättning till teckenspråk.

Kommunicera med appar

Det finns appar som kan skapa möjligheter för kommunikation på olika sätt. En del appar är rena AKK-appar, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, andra kan användas som stöd vid kognitiva och kommunikativa svårigheter. Det finns appar med teckenordböcker, till exempel Ritade tecken. Andra teckenordböcker kan innehålla en film som visar hur ordet tecknas.

Strukturera och planera med appar

Det finns appar för att tydliggöra tid, skapa påminnelser, scheman, kalendrar och tankekartor.

Vi har samlat exempel på webbsidor med tips om appar, Facebook-grupper och boktips. 

Publicerat torsdag 23 augusti 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018