Mobil

Mobiltelefoner kan ses som tidsenliga pedagogiska verktyg. Tillsammans med programvara kan de underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Mer och mer av det som vi är vana att använda dator till kan vi göra med mobiltelefonen eller med kombinationen dator och mobiltelefon. Mobiltelefoner har fördelarna att de flesta användare är bekanta med hur de används och att mobiltelefonerna inte uppfattas som utpekande.

Läsa med mobiltelefon

Mobiltelefoner kan ge ökad tillgänglighet till skriven information, var man än befinner sig. Med hjälp av talsyntes kan man lyssna på texter, e-böcker, e-post, anteckningar, SMS med mera kan läsas upp. Mobiltelefoner kan användas för att fotografera text och få den uppläst.

Det finns en mängd appar och program i mobiltelefon som kan vara till hjälp. Till exempel finns appar för att översätta text till och från andra språk. Kartor och GPS utvecklas för att ge information som anpassas till användarens förutsättningar.

Räkna med mobiltelefon

I mobiltelefoner finns alltid en miniräknare. Det finns också appar som kan vara ett stöd vid uträkningar.

Skriva med mobiltelefon

Med mobiltelefonen kan man spela in ljudanteckningar. Kameran i mobiltelefonen kan användas som minnesstöd, både genom stillbilder och korta filmer. Det finns också appar som kan vara ett stöd vid skrivande. Det finns funktioner som omvandlar tal till text i mobiltelefonen.

Påminnelser och kalender med mobiltelefon

Mobiltelefonen kan fungera som en påminnare med kalenderfunktion och elever med svag tidsuppfattning kan använda den som stöd för tid. Om eleven har svårt att komma ihåg vilka läxor han eller hon ska ta hem kan mobiltelefonen påminna om det. Den kan också ge hjälp med struktur och planering och innehålla en lathund för möjliga sätt att agera när något oväntat inträffar.

Alternativ kommunikation med mobiltelefon

Elever som behöver stöd för att läsa, skriva eller prata kan använda symboler i stället för bokstäver när de skriver SMS. Det finns appar för mobiltelefoner som kan vara till stor nytta i vardagen för dem.

Koncentration med mobiltelefon

Elever med uppmärksamhetssvårigheter kan bestämma över sin egen ljudmiljö genom att avskärma sig. Musikappar möjliggör att man kan tona ner omgivningen eller förstärka motivationen genom att lyssna på "rätt musik" som passar till olika uppgifter, eller lugnar när man behöver varva ner. Att kunna ringa eller skicka SMS för att reda ut något som oroar eleven kan sänka stressnivån och skapa utrymme för en lugnare lärsituation.

Publicerat onsdag 13 februari 2019