E-böcker

En e-bok kan se olika ut beroende på format och innehåll. Den kan innehålla både text och ljud och struktur så att det lättare går att orientera sig i texten. Den digitala tekniken har öppnat för nya möjligheter som ljudillustrationer, musik, filmsekvenser och interaktivitet.

Hitta e-böcker

E-böcker finns att låna på biblioteken eller köpa i bokhandeln. Det finns skönlitterära e-böcker och läromedel som e-bok. Några förlag ger ut en e-bok tillsammans med den tryckta läroboken. Andra förlag säljer e-boken separat. Det finns flera olika e-boksformat. SPSM producerar e-böcker i följande format:

  • e-bok i Textview-format
  • e-bok i HTML-format
  • e-bok i EPUB-format

Se mer om SPSM:s läromedel i e-boksformat här.

Program för att använda e-böcker

För att lyssna på eller läsa en e-bok behöver du ett program i datorn eller en fristående spelare. I många fall följer detta med vid inköpet av e-boken.

Du kan också köpa eller ladda ned läsprogram kostnadsfritt från internet. Olika läsprogram passar olika e-boksformat. Du kan även läsa e-böcker i mobilen eller i plattan.

Exempel på läsprogram:

Upphovsrättslagen

17 § Upphovsrättslagen säger att du får tillgängliggöra texter och bilder så att personer med funktionsnedsättningar kan ta del av dem.

Ur Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk:

En person med syn- eller annan läsnedsättning som på grund av detta inte kan ta del av ett offentliggjort verk i form av en bok eller annan skrift, notation eller tillhörande illustration i väsentligen samma utsträckning som en person utan en sådan nedsättning får framställa exemplar av verket i ett för honom eller henne tillgängligt format.

Mer information om läromedelsegenskaper.

Publicerat fredag 8 maj 2020