E-böcker

En e-bok kan se olika ut beroende på format och innehåll. Den kan innehålla både text och ljud och struktur så att det lättare går att orientera sig i texten. Den digitala tekniken har öppnat för nya möjligheter som ljudillustrationer, musik, filmsekvenser och interaktivitet.

En e-bok i Daisy-format har ett strukturerat innehåll som gör det enklare att navigera i boken. Det är möjligt att ändra läshastighet och att sätta bokmärken.

Hitta e-böcker

E-böcker finns att låna på biblioteken eller köpa i bokhandeln. Det finns skönlitterära e-böcker och läromedel som e-bok. Några förlag ger ut en e-bok tillsammans med den tryckta läroboken. Andra förlag säljer e-boken separat.

E-böcker i Daisy-format finns att tillgå via Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) att ladda ner för personer med rättigheter. Biblioteken kan skapa konto för egen nedladdning.

Program för att använda e-böcker

För att lyssna på eller läsa en e-bok behöver du ett program i datorn eller en fristående spelare. I många fall följer detta med vid inköpet av e-boken.

Du kan också köpa eller ladda ned läsprogram kostnadsfritt från internet. Olika läsprogram passar olika e-boksformat. Du kan även läsa e-böcker i mobilen eller i plattan.

Exempel på läsprogram

Upphovsrättslagen

Ur Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk:

En person med syn- eller annan läsnedsättning som på grund av detta inte kan ta del av ett offentliggjort verk i form av en bok eller annan skrift, notation eller tillhörande illustration i väsentligen samma utsträckning som en person utan en sådan nedsättning får framställa exemplar av verket i ett för honom eller henne tillgängligt format.

Mer information om talböcker på MTM:s webbplats.
Mer information om läromedelsegenskaper på vår webbplats.

Publicerat torsdag 27 juni 2019