Stöd vid val av appar

Nedanstående punkter kan vara ett stöd vid val av app

 • Finns information om appen till exempel på skolappar.nu? http://www.skolappar.nu är en webbplats där appar är recenserade. Apparna kopplas till Lgr.11.
 • Finns det manualer?
 • Vilken eller vilka förmågor är appen tänkt att utveckla?
 • Är appen adekvat i sitt sammanhang, innehåll, kultur?
 • Är appen åldersadekvat?
 • Är den fri från köp inuti appen (in-app purchase)?
 • Förekommer reklam?
 • Hur är utformningen? Tydliga kontraster? Lämpliga bilder?
 • På vilket sätt får man instruktioner om hur man skall göra, används bild, text eller tal?
 • Vilka språk används i appen?
 • Finns det talsyntes eller inspelat tal?
 • Vilka olika anpassningar går att göra? (stänga av ljud, öka storlek etc.)
 • Vilka styrsätt är möjliga?
 • Vilka andra inställningar går att göra?
 • Går det att göra begränsningar i appen?
 • Sparar appen resultat?
 • Kräver den mycket utrymme?
 • Kräver appen internetuppkoppling för att fungera?

Exempel på kriterier för val av AKK-app:

 • Finns det någon bildbas i appen?
 • Finns möjlighet att lägga in egna bilder och text?
 • Kan man spela in eget tal?
 • Finns talsyntes eller inspelat tal?
 • Hur lätt är det att skapa kommunikationskartor?
 • Hur lätt är det att använda kartorna?
 • Hur många nivåer och rutor är möjliga att skapa?
 • Finns det möjlighet att spara anpassningar, arbeta i dator, skriva ut
 • Finns det möjlighet att dela skapat material till annan enhet?
 • Vilka styrsätt är möjliga?
Publicerat tisdag 30 oktober 2018