En pekplatta med en mängd appar på

Appar

App är en förkortning av applikation och är ett program som ofta används i mobilen, plattan och andra enheter. Det finns en mängd olika appar som erbjuder möjlighet till träning och kompensatoriskt stöd i skolarbetet.

Hitta rätt app eller program

En programvara eller app kan kallas pedagogisk och är då ett komplement i elevens lärsituation. Krav kan ställas på den pedagogiska programvaran eller appen så att den anpassas mot olika behov för en tillgänglig lärmiljö.

Barn och elever som inte ser eller kan läsa vad som står på skärmen kan till exempel behöva få texten uppläst. Kan man inte höra vad som sägs behöver informationen finnas som text eller översatt till teckenspråk. Andra funktionsnedsättningar kan ställa andra krav på programmet eller appen. Detta är viktiga faktorer när man väljer pedagogisk programvara eller app.

Läs mer om hur funktionsnedsättningar ställer krav på program

Hitta läromedel är en söktjänst som presenterar vilka läromedel som passar i olika specialpedagogiska sammanhang. Läromedel beskrivs och kategoriseras utifrån ämne, skolform, medietyp samt egenskaper som hjälper till att göra läromedlet tillgängligt.

Läsa med appar

Appar kan användas vid lästräning, för att översätta mellan olika språk, läsa upp e-böcker och göra om text till uppläst tal.

Räkna med appar

Appar kan finnas som kalkylator där uträkningen tydligt visas och som har talspråksstöd. Det finns också många appar som kan användas pedagogiskt för att träna på matematik.

Skriva med appar

Det finns flera appar som du kan använda när du ska skriva. Ett exempel är appar som fungerar som en diktafon, talet blir då till text. Det finns också korsordsappar och appar för att göra en egen bok. Stavningskontroll och talsyntes är andra värdefulla funktioner i skrivappar. Det finns appar där du kan skapa tvåspråkigt material genom att enkelt lägga in en text och filma en översättning till teckenspråk.

Kommunicera med appar

Det finns appar som kan skapa möjligheter för kommunikation på olika sätt. En del appar är rena AKK-appar, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, andra kan användas som stöd vid kognitiva och kommunikativa svårigheter. Det finns appar med teckenordböcker, till exempel Ritade tecken. Andra teckenordböcker kan innehålla en film som visar hur ordet tecknas.

Strukturera och planera med appar

Det finns appar för att tydliggöra tid, skapa påminnelser, scheman, kalendrar och tankekartor.

Publicerat tisdag 23 april 2019