Skoldatatek

Ett skoldatatek arbetar oftast med kompetensutveckling och information om digitala verktyg riktat till pedagoger och specialpedagoger.

Större delen av Sveriges kommuner har i dag tillgång till ett skoldatatek eller liknande verksamhet med syfte att ge barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning bättre möjlighet att nå målen i skolan.

Tillgången till digitala verktyg och att dessa fungerar för eleven är många gånger helt avgörande för måluppfyllelsen i skolan. Fungerande support och stöd är viktigt liksom möjlighet för lärarna att få kompetensutveckling i de olika verktygen.

Skoldatateket bör finnas med i arbetet med den strategiska it-utvecklingen i skolan.

Skoldatatekens gemensamma webbplats hittar du här på www.skoldatatek.se.

Ökad måluppfyllelse

Många elever kan med stöd av digitala verktyg lättare klara sin utbildning. Skoldatateken vänder sig i dag i större utsträckning till alla elever, indirekt även till elever utan funktionsnedsättning.

I rapporten Skoldatatek – Verksamheter till stöd för lärande framgår att skoldatateken fått ett utökat uppdrag.

Genom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kan kommuner söka statliga bidrag till utvecklingsprojekt för särskilda insatser inom skolområdet, så kallade SIS-medel.

Ett utvecklingsprojekt ska ha som syfte att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Ett utvecklingsprojekt kan till exempel vara att starta upp ett Skoldatatek. Ni kan även söka utvecklingsprojekt för att utveckla skoldatatek och liknande verksamheter eller för andra it-projekt.

Läs mer om villkoren för bidraget på SPSM:s webbplats.

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat tisdag 30 oktober 2018