Tekniker

Utöver tekniska kunskaper av olika slag behöver it-tekniker och andra it-ansvariga som arbetar med skolans it-utrustning, känna till hur skolan fungerar.

Elevens behov ska vara i fokus och målet är att hitta fungerande och hanterbara lösningar för både elever och pedagoger. Därför är det viktigt att företrädare för teknik och pedagogik kan mötas.

Publicerat fredag 17 augusti 2012 Granskat tisdag 27 november 2018