Skolledare

Skolledarens ansvar är att initiera och leda it-utvecklingen i skolan. En betydande del i detta arbete är att se till att tekniken stödjer pedagogiken och användarna.

It blir då ett fungerande verktyg både för elever och för pedagoger. Att skolledaren själv använder it för att underlätta och förbättra sitt eget arbete är en viktig faktor. Grundläggande är att fokusera på it som ett sätt att stödja skolans utveckling för att nå mål och kunskapskrav och därmed bidra till högre måluppfyllelse.

En dator per elev

Datorerna i skolan kompletteras idag med pekplatta och chromebook när allt fler skolhuvudmän satsar på en egen enhet till varje elev. Detta gör att behovet av tydliga avtal kring hur drift och service ska fungera ökar. Både teknisk och pedagogisk support är nödvändig för att utveckla användningen.

Det gäller att skapa goda förutsättningar för att all personal ska få möjlighet till lärande och erfarenhetsutbyte kring it.

Checklista

En checklista för skolledare finns i skriften It och lärande för att nå målen

Lärmodul Leda digitalisering på Skolverkets webbplats

Publicerat fredag 17 augusti 2012 Granskat tisdag 27 november 2018