Ansökan om specialpedagogiskt stöd

Viktigt att läsa innan du skickar in en ansökan om specialpedagogiskt stöd.

Vi är måna om att erbjuda ett effektivt och kvalitativt specialpedagogiskt stöd varför ett visst förarbete behöver vara genomfört innan du tar kontakt med oss.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika webbaserade stödmaterial som ger stöd i yrkesutövningen till dig som är verksam i skolan och i förskolan. I listan kan du se om din fråga redan finns sammanställd som självstudier för dig och ditt arbetslag:

Stödmaterial och studiepaket

 • DATE lärmaterial
 • Mentorshandboken
 • Studiepaket AKK
 • Studiepaket NPF
 • Studiepaket språkstörning
 • Studiepaket utvecklings­störning
 • Studiepaket vuxen
 • Stödmaterial elevhälsa
 • Stödmaterial förskola
 • Stödmaterial hörselnedsättning
 • Särskilt stöd till nyanlända elever

Se tidigare ställda frågor och svar om specialpedagogik i vår tjänst Fråga en rådgivare

Checklista innan du söker stöd

Här nedan har vi sammanställt en checklista med viktigt förarbete som behöver vara genomfört innan du söker specialpedagogiskt stöd av oss.

För dig inom skolan:

Ta hjälp av ditt lokala stöd innan du söker stöd hos oss, exempelvis din skolas elevhälsoteam eller den centrala elevhälsan i din kommun.

 • Om din ansökan gäller enskild elev som ges särskilt stöd:
  En pedagogisk utredning måste vara genomförd innan du skickar din förfrågan om stöd till oss. Den pedagogiska utredningen behöver omfatta en kartläggning på individ, skol- och gruppnivå samt en pedagogisk bedömning av elevens behov. (Skollagen 3 kap. 7 §)
  Läs gärna vidare om att utreda behov av särskilt stöd i Skolverkets stödmaterial, sidan 32-47.
 • Om din ansökan gäller enskild elev som inte ges särskilt stöd:
  Identifiera elevens behov innan du skickar din förfrågan om stöd till oss. Inhämta gärna elevens tankar om sin lärmiljö. I förfrågan vill vi att du anger vilka extra anpassningar du har prövat för att möta elevens behov.

För dig inom förskolan:

Arbeta tillsammans med den stödresurs som finns inom er verksamhet innan du skickar din förfrågan om stöd till oss, exempelvis centrala elevhälsan, barnavårdscentralen eller barnhälsan i din kommun.

 • Om ansökan gäller enskilt barn:
  Identifiera i vilka situationer du har behov av stöd för att utveckla er verksamhet. Bedömningen kommer att ligga till grund för stöd.

Välkommen med din ansökan

När du genomfört stegen vi beskrivit på sidan är du välkommen med din ansökan om specialpedagogiskt stöd. Din ansökan behöver vara godkänd av din chef i den verksamhet du arbetar i. Klicka på länken nedan så kommer du till vårt ansökningsformulär.

Publicerat torsdag 26 mars 2020