Upphovsrätt

Den som har skapat ett verk, exempelvis en bok, en film, ett konstverk eller musik har ensamrätt att bestämma hur verket får användas, detta kallas upphovsrätt. Upphovsrätten gäller på samma sätt för verk som finns på internet. Huvudregeln är alltså att man behöver upphovsmannens samtycke för att få använda material som man hittar på nätet, oavsett om det handlar om bilder, filmer eller texter, på samma sätt som man behöver för något som finns i fysiskt exemplar såsom en tryckt bok, en dvd eller tavla.

17 § - Ett undantag från upphovsrätten

Enligt 17 § upphovsrättslagen har var och en rätt att framställa sådana exemplar av verk som en person med en funktionsnedsättning behöver för att kunna ta del av verket, utan att betala upphovsmannen eller fråga om lov. Detta brukar kallas att man anpassar verket.

Till exempel får man med stöd av 17 § skanna in en bok så att den kan läsas med hjälp av punktskärmsläsare eller talsyntes. Texten får förstoras och typsnittet får ändras. Men det måste alltid finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och hur man anpassar exemplaret av verket. Anpassningen får inte sträcka sig längre än vad som krävs för att personen ska kunna ta del av verket.

Att göra en ljudupptagning av verket kan däremot bara göras med tillstånd från upphovsmannen eller med särskilt tillstånd från Justitiedepartementet. Likaså krävs det tillstånd för att få överföra det anpassade exemplaret till exempel via e-post. Om man inte har sådant tillstånd får man enbart sprida exemplaret på en fysisk bärare såsom en cd-skiva eller ett USB-minne. Det finns även andra begränsningar av den här möjligheten som man måste undersöka i varje enskilt fall.

De anpassade exemplaren får kostnadsfritt lånas ut till en person med funktionsnedsättning. Men om personen behåller exemplaret har upphovsmannen rätt till ersättning.

I filmen om upphovsrätt får du veta mer om upphovsrättslagen. Filmen är drygt 26 minuter lång.

Den andra filmen tar upp 17 § och är 23 minuter lång.

Matris över tillämpning av 17 § upphovsrättslagen (PDF-dokument, 590 bytes)
Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 § upphovsrättslagen. Svaren reflekterar Specialpedagogiska skolmyndighetens tolkning av gällande rätt. Tänk på att du som gör en anpassning alltid är skyldig att själv ta ställning till om det du gör är tillåtet.

Broschyren "Upphovsrätt" från Justitiedepartementet (PDF-dokument, 141 bytes) handlar om de rättsregler som gäller för det upphovsrättsliga systemet. Du finner den på regeringens webbplats.

Publicerat tisdag 3 juli 2012 Granskat onsdag 28 september 2016