Tre lärare sitter vid ett bord och samtalar. Två av dem sitter framför varsin bärbar dator.

Gemensam uppföljning ger underlag för fortsatt utveckling

Efter den särskilda bedömningen och planeringen av undervisningen i samråd har Lejonströmsskolan en modell där lärare och speciallärare kontinuerligt följer upp hur arbetet går. De avslutar läsåret med nya analysmöten för en större uppföljning. Protokollen från dessa möten följer med i överlämningen till nästa årskurs och är även ett underlag för rektors kvalitetsarbete.

På våren följer lärare, speciallärare och rektor i F-3 upp höstens analysmöte årskursvis och ser hur långt de kommit, vad som har fungerat bra och vad de kan förbättra.

– Vi följer upp elevernas resultat, funderar vad som har varit gynnsamt och vad vi behöver göras framöver. Vi diskuterar både utifrån individ- och grupperspektiv samt resonerar kring våra egna roller, säger Lisa speciallärare för årskurserna F-3. 

Efter de årskursvisa träffarna träffas speciallärare och rektor för att se utvecklingsområden för hela F-3. Vid det senaste tillfället kom de bland annat fram till att de vill utveckla automatiseringen av additions- och subtraktionstabellen upp till 20 och att de behöver utveckla en modell som är användbar för en organisation med fler elever.

– Utifrån protokollen från analysmötena kan jag se vilka utvecklingsområden vi har och de är ett viktigt underlag för min kvalitetsrapport till förvaltningen, säger Jeanette Nygren, rektor för årskurserna F-3.

Den särskilda bedömningen, som dokumentera i protokollen från analysmötena, följer med vid överlämningen till nästa lärare. Då deltar nuvarande och blivande klasslärare, rektor och speciallärare. Skolan har ambitionen att genomföra överlämningen vid två tillfällen.

– På våren är nuvarande lärare som mest insatta i elevernas utveckling och behov, men när höstterminen kommer igång kan de mottagande lärarna ha nya frågor, därför vill vi ha överlämning både på våren och på hösten, säger Lisa.

Just den här våren är lite speciell därför att skolan ska ta emot fler elever i höst och gå från två klasser i varje årskurs till tre. Det innebär att de gör om alla klasser till hösten och har extra många överlämningssamtal.

– Vår stora utmaning just nu är att med fler elever i F-3 och med fler klasser kunna utföra ett liknande arbete med samma kvalité. Men det är viktigt att hålla i arbetet ändå. I grund och botten handlar den gemensamma analysen, planeringen och uppföljningen om ett gott samarbete som leder till samsyn och samverkan. Alla är med i processen. Vi ser alla en vinning med analysmötena för de ger resultat och trygghet i arbetet med en tillgänglig lärmiljö för alla, säger Jeanette.

Publicerat tisdag 27 oktober 2020