Tre kvinnor sitter runt ett bord och tittar på varandra. På bordet ligger kartläggningsmaterialen Hitta  språket och Hitta matematiken.

Analys och samråd i flera steg

Inför den särskilda bedömningen i samråd behöver förskollärare och lärare analysera resultaten de fått via de obligatoriska materialen i garantin. På Kyrkskolan i Svedala hade skolledningen redan vid höstterminens start bestämt när den särskilda bedömningen skulle äga rum. Det underlättade planeringen för förskollärarna.

Ett par veckor före den särskilda bedömningen träffades förskollärarna för att reflektera och analysera kartläggningen. Resultatet fick specialpedagogen och logopeden ta del av inför samrådet, så att alla var väl förberedda. Den sammanställningsblankett som hör till kartläggningen kan man fylla i på olika sätt, till exempel med plus och minus eller med olika färger.

– Jag tyckte att det blev lite för otydligt, eftersom en del elever som inte klarade en viss aktivitet ändå var på god väg, så för vår klass fyllde vi i blanketten en gång till och gjorde då en särskild markering för att visa det. Det tyckte alla var bra, så det ska vi göra nästa gång också, berättar Nathalie Lindgren, förskollärare.

Diskussioner på ett övergripande plan i grupp

Vid den särskilda bedömningen deltog specialpedagogen, logopeden och förskollärarna i skolans tre förskoleklasser. De gick igenom båda kartläggningarna samtidigt och eftersom alla hade hunnit gå igenom materialet i förväg kunde de diskutera på ett övergripande plan.

– Logopeden gav generella råd utifrån vad hon sett i kartläggningarna, till exempel vad vi skulle tänka på vid högläsning. Vi tittade också på om flera elever från olika klasser var i behov av samma sorts stöd och planerade hur vi skulle genomföra stödet.

Enskilda möten om undervisning i respektive klass

Efter mötet hade förskollärarna enskilda möten med specialpedagog och logoped för varje klass. Då diskuterade de hur undervisningen kunde läggas upp i respektive klass, både på individ- och gruppnivå. Alla indikationer som förskollärarna upptäckt ledde till anpassningar, som justerades löpande under läsåret.

– Vi utgick från varje elev när vi planerade anpassningar. Det fina med kartläggningen är att den oavsett elevens bakgrund och förutsättningar visar hur det är. Det ger oss ett bra underlag att jobba med för att kunna utgå från var eleverna befinner sig. Det är det som är roligt i mitt jobb. Jag tycker det är spännande att få vara med på varje elevs individuella kunskapsresa.

Publicerat måndag 31 augusti 2020