Material för att uppfylla garantin om tidigt stöd

Här finns länkar till webbsidor och publikationer från Specialpedagogiska skolmyndigheten som kan ge stöd i arbetet med att uppfylla Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

Publicerat tisdag 4 december 2018 Granskat fredag 29 mars 2019