Preventing School Failure

Projektet syftar till att belysa sambandet mellan skolmisslyckande och inkluderande utbildning. Vilken evidens finns för att förhindra och förebygga skolmisslyckande genom ett mer inkluderande utbildningssystem. 

Syfte

Projektet syftar till att analysera skolsystemen roll och påverkan att förebygga skolmisslyckanden och hur inkluderande och ökad likvärdig utbildning kan förhindra att elever misslyckas i skolan. Ett värde av projektet som upptäcktes under pågående arbete var att genom att identifiera nyckelfaktorer i skolsystemet som är avgörande för att förhindra skolmisslyckanden även kan stödja skolor lokalt för att öka deras engagemang och likvärdighet.

Följande frågor har analyserats i projektet

  1. Vad visar forskning kring relationen mellan att förebygga skolmisslyckanden och inkluderande utbildning?
  2. Hur arbetar medlemsländerna med hela skolsystemet för att bättre förstå och hantera skolmisslyckanden?
  3. På vilket sätt kan styrning och vägledningar gällande inkluderande utbildningssystem förebygga skolmisslyckanden?

Målgrupp

Huvudmålgruppen för projektet är beslutsfattare nationellt gällande inkluderande utbildning.

Sekundär målgrupp är intressenter inom skolsystemet som vill öka kunskapen om faktorer att förhindra skolmisslyckanden.

Tidplan

Projektet började 2018 och avslutades 2020.

Aktiviteter

Analys och sammanställning av Europeisk och internationell forskning kring skolmisslyckanden. 

Undersöka aktuella styrdokument i medlemsländerna för att identifiera deras arbete med att förhindra skolmisslyckanden. 

Publikationer

Publikationer från projektet hittar du på projektets webbplats: https://www.european-agency.org/projects/PSF

Publicerat måndag 6 september 2021