Country Policy Review and Analysis

Projektet Analys och granskning av medlemsländernas styrdokument syftar till att erbjuda stöd för reflektion av medlemsländernas styrning och utveckling av inkluderande utbildning. 

Bakgrund

Projektet har tagits fram för att erbjuda ett mer individualiserat stöd till medlemsländerna. Det har även inneburit möjligheter att sätta andra projekt inom organisationen i en bredare kontext och använda dem för att analysera varje medlemslands process mot mer inkluderande utbildningssystem

Syfte

Projektet syftar till att erbjuda nulägesanalys och underlag för reflektion kring kring den nationella styrningen för inkluderande utbildning. Ett annat syfte är att erbjuda rekommendationer till länderna hur utbildningen kan bli mer inkluderande.  

Målgrupp

Projektets målgrupp är främst departement och myndigheter. De kan användas som referensmaterial beroende på ländernas prioriteringar och behov. De skulle även kunna användas i internationella sammanhang såsom CSR eller rapportering till FN om Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD; 2006).

Tidplan

Påbörjade 2014 och pågår

Aktiviteter

Arbetsmetoderna har utvecklats sedan 2014 tillsammans med deltagande länder i en iterativ process med olika faser. Resultaten av aktiviteterna en rapport gällande arbetsmetoder och perspektiv. Utgångläget för analyserna bygger på Education and Training 2020 strategic objectives (ET 2020) och European Council Country Specific Recommendations (CSRs). Det är tre prioriteringar som har varit särskilt betydelsefulla:

  • Säkerställa lika möjligheter för alla elever i utbildning och praktik
  • Utveckla skolors resultat
  • Minska avhopp från grundskola och gymnasieskola

Dessa prioriteringar har sedan kopplats samman med European Agencys vision om inkluderande utbildning och 12 mått arbetades fram inom olika områden relevanta för inkluderande utbildning. Vill du läsa mer om måtten och hur metoden tagits fram så hittar du den här. CPRA Methodology Report updated in 2018.

Publikationer

Deltagande länders nulägesanalyser och rekommendationer för inkluderande utbildning hittar på projektets webbplats: https://www.european-agency.org/projects/country-policy-review-and-analysis.

Publicerat måndag 6 september 2021