Ta del av nya publikationer på European Agencys webbplats

Du kan ta del av nya publikationer på European Agencys webbplats.

Key Actions for Raising Achievement: Guidance for teachers and school leaders (viktiga åtgärder för ökad måluppfyllelse: vägledning för lärare och skolledare)

Vägledningen är den sista publikationen från European Agencys projekt Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning. Den nya vägledningen om ökad måluppfyllelse bygger på lärdomar och material från projektet. Vägledningen finns som öppen resurs på European Agencys webbplats.

Till publikationen

European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report (rapporten med statistik om olika länder från EASIE 2016)

Rapporten innehåller en analys av den statistik om olika länder som under 2016 samlats in genom European Agency Statistics on Inclusive Educations (EASIE) arbete och som finns på EASIE:s webbsidor med statistik. Rapporten behandlar främst tillgång till ordinarie utbildning i vanlig skola, tillgång till inkluderande undervisning och uppgifter om hur många som officiellt fastställts ha behov av särskilt stöd och om var dessa elever placerades.

Till publikationen

Promoting Common Values and Inclusive Education – Reflections and Messages (att främja gemensamma värderingar och inkluderande undervisning – reflektioner och budskap)

I publikationen redovisas resultaten från en tillställning som anordnades av det bulgariska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och European Agency for Special Needs and Inclusive Education vid rådets möte den 21 juni 2018.

Till publikationen

Artikeln är en del av European agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat måndag 21 januari 2019