European Agencys logotyp

Svenska utbildningsministern öppnar European Agencys halvårsmöte i Stockholm

Den 21–23 maj 2019 höll European Agency sitt halvårsmöte i Stockholm på inbjudan från svenska Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

På halvårsmötet deltog runt 50 företrädare för European Agencys medlemsländer som träffades och utbytte information om frågor relaterade till inkluderande undervisning.

Mötet inleddes med ett öppningstal av den svenska utbildningsministern Anna Ekström. Hela videon kan ses på European Agencys YouTube-kanal. I sitt inledningstal beskrev Anna Ekström vikten av inkluderande undervisning samtidigt som hon noterade utmaningarna som det svenska utbildningssystemet står inför. Hon betonade även vikten av European Agencys värderingar och hur samarbete med European Agency och andra europeiska länder, där man utbyter kunskap och erfarenheter, kan underlätta arbetet med att skapa och övervaka system för inkluderande undervisning.

Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg beskrev svårigheterna med att skapa inkluderande utbildningssystem, och företrädare från Portugal redogjorde för sina planer för ett inkluderande skolsystem. Under hela tillställningen utbytte företrädarna för de olika länderna idéer och erfarenheter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnade även en särskild tillställning om inkluderande undervisning där European Agencys direktör Cor J.W. Meijer och biträdande direktör Amanda Watkins berättade om organisationens arbete. Därefter följde en paneldiskussion med företrädare för Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SKL och Uppsala universitet.

För mer information är du välkommen att kontakta European Agencys svenska företrädare.

Publicerat fredag 16 augusti 2019