I ett rum står europeiska unionens medlemsflaggor på rad

Serbien nytt medlemsland i European Agency

European Agency har nöjet att få välkomna Republiken Serbien som nytt medlemsland.

Republiken Serbien har varit observatörsland i European Agency sedan april 2017. Den 1 januari 2018 blev landet European Agencys 31:a medlemsland. Medlemskapet i European Agency innebär att Republiken Serbien får hjälp att uppnå sina mål när det gäller inkluderande undervisning, framför allt då medlemskapet underlättar för samarbete med andra medlemsländer och ger landet tillgång till data om bra praktik och analys av olika utbildningssystem samt tekniskt stöd.

Serbien har länge arbetat för att öka tillgänglighet och rättvisa inom utbildningssystemet, för att skapa säkra och stimulerande fysiska och sociala miljöer och för att säkerställa att alla barn, elever, studenter och vuxenstuderande har lika möjligheter att ha rätt till kvalitetssäkrad utbildning och extra stöd. Det främsta målet är att varje enskild individ ska få utbildning och kunna förbättra och förvärva de färdigheter som behövs för ett självständigt liv och inkludering i samhället. Detta ska ske genom tillgång till rätt stöd, tillgänglighetsanpassning på alla nivåer och hänsyn till individuella utbildningsbehov.

Genom särskilda initiativ och åtgärder, och genom att hela tiden förbättra den rättsliga ramen, siktar Republiken Serbiens ministerium för utbildning, vetenskap och teknisk utveckling mot att uppnå följande särskilda mål när det gäller inkluderande undervisning:

  • att inrätta ett stödsystem för barn och ungdomar genom ändamålsenligt samarbete mellan olika aktörer i samhället
  • att förbättra kompetensen hos personalen på utbildningsinstitutioner så att de kan tillhandahålla (inkluderande) undervisning av bra kvalitet
  • att skapa en inkluderande miljö för kunskapsinhämtning och utveckling
  • inrätta mekanismer för uppföljning och utvärdering av inkluderande undervisning.

Mer information om Serbien finns i landsinformationen på European Agencys webbplats.

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat torsdag 27 september 2018