European Agencys logotyp

Seminarium på Island om policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem

I början av april anordnade det isländska ministeriet för utbildning, vetenskap och kultur ett endagsseminarium med stöd från European Agency. Syftet med seminariet var att se över och utveckla Islands resursfördelnings- och finansieringssystem enligt rekommendationen från European Agencys revision av systemet för inkluderande undervisning på Island 2017.

Bland seminariedeltagarna återfanns rektorer och ansvarig personal från skolor i fyra kommuner, samt företrädare från kommunsammanslutningen, förbundet Hem och skola, lärarfacket, utjämningsfonden och ministeriet för utbildning, vetenskap och kultur.

European Agency berättade om projektet Policy för Finansiering av Inkluderande Utbildningssystem (FPIES) och särskilt om projektets referensram för policyvägledning och självutvärderingsverktyg. Deltagarna utvärderade sedan sin policy med hjälp av självutvärderingsverktyget innan man diskuterade hur man ska gå vidare.

Dagen avslutades med en diskussion om huruvida dessa kommuner skulle kunna delta i ett pilotprojekt för att samla in information som kan göra det enklare att följa rekommendationen om att se över resursfördelningen. Det slutgiltiga målet är att göra finansieringen av inkluderande utbildning i Island mer ändamålsenlig, effektiv och rättvis så att alla elever kan få inkluderande undervisning av god kvalitet.

Publicerat fredag 16 augusti 2019