Fallstudier efterlyses till resursdatabas för inkluderande utbildning i praktiken

Inkluderande utbildning i praktiken är ett gemensamt initiativ från UNESCO och European Agency. UNESCO har tillsammans med European Agency skapat en webbaserad resurs- och kunskapsdatabas med information från hela världen om inkluderande arbete i policy och praktik, som kan användas av både beslutsfattare och yrkesutövare.

Denna resursdatabas går i linje med UNESCO:s huvudpublikation A guide for ensuring inclusion and equity in education (2017) och bidrar till uppfyllandet av mål nummer 4 bland målen för en hållbar utveckling, det vill säga det mål som rör utbildning.

Skicka in fallstudier

En inbjudan om att skicka in fallstudier till resursdatabasen har nyligen publicerats. Syftet är att samla in skriftliga redovisningar från olika regioner som handlar om något av följande ämnen:

  • särskilda policyinitiativ för inkluderande undervisning.
  • framtagande av en inkluderande läroplan.
  • skapande av inkluderande lärmiljöer.
  • fortbildning för undervisande personal.

Fallstudierna bör innehålla detaljerat och välstrukturerat material om viktig policyutveckling i arbetet mot inkluderande undervisning i policy och praktik. Tanken är att materialet ska ge detaljerad information om hur beslutsfattare och yrkesutövare arbetar med inkluderande undervisning och vilka resultat det har gett.

Frågor om projektet eller inbjudan kan skickas till iea@european-agency.org.

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat måndag 21 januari 2019