Tre European Agency-skrifter utlagda som en solfjäder

Nya publikationer på European Agencys webbplats oktober 2019

Genomgång av litteratur om att förhindra misslyckad skolgång

I projektet Preventing School Failure (PSF) (att förhindra misslyckad skolgång) undersöks tesen om att policy för inkluderande undervisning kan förhindra utslagning i skolan. I litteraturgenomgången ges en överblick över europeisk och internationell forskning om kopplingen mellan misslyckad skolgång och inkluderande undervisning. Här beskrivs de främsta idéerna och tankarna bakom policy och praktik för att förhindra misslyckad skolgång.

Uppföljningsstudie om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning

Syftet med projektet om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande undervisning (2014–2017) var att få fram evidens för vilken praktik som är verkningsfull när det gäller att öka måluppfyllelse och bygga upp förmåga att tillgodose mångskiftande behov hos eleverna. Under senare delen av 2018 besökte en oberoende konsult de skolsamarbetsområden som deltog i det ursprungliga projektet för att utvärdera om projektet har haft någon mer långvarig inverkan. Resultaten från utvärderingen har i publicerats i en ny rapport.

Publicerat tisdag 22 oktober 2019