Logotyp European Agency

Nya publikationer från European Agency

Ny lagstiftning 2019

European Agency har publicerat ett dokument om ny lagstiftning som rör specialpedagogik och inkluderande undervisning. Lagstiftningen har införts i åtta europeiska länder.

I rapporten, ny lagstiftning 2019, beskrivs lagar och program angående specialpedagogik och inkluderande undervisning som har införts under de senaste åren. Rapporten tar upp ny lagstiftning i Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Portugal, Förenade kungariket (Nordirland) och Sverige.

I dokumentet om ny lagstiftning 2019 finns mer information om utvecklingen vad gäller inkluderande undervisning i European Agencys medlemsländer.

Publicerat fredag 9 oktober 2020