På fotot ser du en lärare som under visar 4 elever.

Att främja gemensamma värderingar och inkluderande undervisning

Den sista konferensen som anordnades av det bulgariska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd gick av stapeln 21 juni 2018. Konferensen handlade om det europeiska området för utbildning och om att främja gemensamma värderingar och inkluderande undervisning och anordnades tillsammans med European Agency.

Konferensen var en uppföljning till de viktiga initiativ som rådet hade antagit den 22 maj 2018 och som beskrivs i rådets rekommendation om gemensamma värderingar, inkluderande undervisning och den europeiska dimensionen i undervisningen och rådets slutsatser om vägen mot en vision om ett europeiskt område för utbildning.

Konferensen öppnades av det bulgariska ordförandeskapets vägnar av Denitsa Sacheva, vice minister för utbildning och forskning. Hon berättade att inkluderande undervisning av hög kvalitet, från tidiga år till högre utbildning och livslångt lärande, var en prioritet för det bulgariska ordförandeskapet. Enligt henne är utbildning den mest hållbara lösningen för att "rädda världen". Det kan dock endast fungera om idéer omsätts i praktiken och hon uppmanade därför medlemsstaterna att arbeta tillsammans för att förverkliga rådets rekommendationer.

I ett videotal betonade Tibor Navracsics, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, hur viktigt det är att främja gemensamma värderingar för att skapa en känsla av tillhörighet och ge alla elever en rättvis chans, oavsett utbildningsbehov och social bakgrund.

I konferensens första del diskuterades huvudidéerna i rådets rekommendation, som gemensamma värderingar, samhörighetskänsla, delaktighet, inkluderande undervisning och den europeiska dimensionen i undervisningen. En ung italiensk elev berättade om sina personliga erfarenheter av inkludering på sin skola och menade att skolan bör vara det första stället där barn och unga möter inkludering.

I paneldiskussionen i den andra delen var European Agencys direktör Cor J.W. Meijer moderator och man undersökte exempel på hur gemensamma värderingar och inkluderande undervisning kan omsättas i praktiken. Innan diskussionen inleddes berättade en ung studerande, ursprungligen från Kosovo, om sina egna och sina vänners erfarenheter som utländska studerande i Belgien. Att få känna att man har gemensamma värderingar och att få uppleva mångfald i klassrummet menade hon hade gett henne en vidare syn på världen.

Alen Kofol, företrädare för det slovenska utbildnings- och idrottsministeriet, berättade om ett specifikt exempel på framgångsrikt samarbete och utbyte mellan länder. Han talade om European Agencys projekt om policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem (FPIES), som han hade deltagit i som företrädare för sitt land tillsammans med kolleger från utbildningsministerierna i Italien, Litauen, Nederländerna, Norge och Portugal. Utgångspunkten i FPIES-projektet är att beslutsfattare i alla europeiska länder måste inse att finansieringsmekanismer är ett avgörande verktyg för att minska skillnaderna inom utbildningen.

European Agencys ordförande Ana Magraner avslutade mötet med att säga att tillställningen var ett bra tillfälle att få diskutera vad värderingar inom inkluderande undervisning betyder både på policy- och praktiknivå.

Mer information om tillställningen finns i pressmeddelandet på det bulgariska ordförandeskapets webbplats.

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska

Andra arrangemang

På European Agencys nyhetssidor kan du läsa mer om olika arrangemang där European Agency deltagit:

Publicerat fredag 9 oktober 2020