Logotyp European Agency

Genomförbarhetsstudie för en barngaranti: arbetsseminarium om barn med funktionsnedsättningar

År 2015 efterlyste Europaparlamentet en barngaranti som skulle ge alla barn rätt till kostnadsfri hälso- och sjukvård, utbildning, bostad och näringsriktig mat. Europeiska kommissionen påbörjade en genomförbarhetsstudie 2018 för att undersöka vad en barngaranti skull kunna omfatta. I september 2019 anordnades ett arbetsseminarium om barn med funktionsnedsättningar i lettiska Riga, där man diskuterade och framförde synpunkter på det första utkastet till genomförbarhetsstudie.

Läs mer om European Agencys engagemang.

Publicerat tisdag 11 februari 2020