Logotyp European agency

Fallstudier om inkluderande utbildning i praktiken

webbplatsen för inkluderande utbildning i praktiken finns en samling med angelägna och intressanta fallstudier från hela världen. I fallstudierna beskrivs olika policymetoder för att åstadkomma ett inkluderande utbildningssystem i linje med FN:s mål nummer 4 för hållbar utveckling: att säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning för alla fram till 2030. Dessa fallstudier kan tjäna som hjälpmedel för beslutsfattare som arbetar med att skapa rättvisa och lika möjligheter inom utbildningssystemen globalt.

Ett exempel är fallstudien 1+5+N: Using a Three-Level Resource Room System to Promote Inclusive Education (Learning in Mainstream Classrooms) (ett system med resursrum på tre nivåer för att främja inkluderande undervisning (undervisning i vanliga klassrum)) i Kina från distriktet Shuangliu i provinsen Sichuan. I en annan fallstudie med titeln South African Inclusive Education Policy (Sydafrikas policy för inkluderande undervisning) beskrivs effekterna av det nationella policydokumentet White Paper 6, Special Education Needs: Building an Inclusive Education System (WP6) (vitbok 6, specialpedagogik: att skapa ett inkluderande utbildningssystem).

Vi vill fortfarande ha in fler fallstudier, och vi lägger hela tiden upp nya fallstudier på webbplatsen om inkluderande utbildning i praktiken allteftersom de kommer in. Nya fallstudier från alla länder i världen som handlar om viktig policyutveckling i arbetet för att åstadkomma inkluderande undervisning tas gärna emot och övervägs för publicering. Du kan läsa mer om webbplatsen för inkluderande utbildning i praktiken.

Publicerat tisdag 22 oktober 2019