European agencys logotyp

Fallstudier om inkluderande utbildning i praktiken

webbplatsen för inkluderande utbildning i praktiken finns nu en samling med angelägna och intressanta fallstudier från olika delar av världen. Dessa fallstudier kan vara till hjälp för internationella beslutsfattare som arbetar med att skapa rättvisa och lika möjligheter inom utbildningssystemen globalt.

Fallstudierna som finns på webbplatsen kommer från olika delar av världen, och i dem beskrivs olika policyåtgärder som vidtas för att skapa inkluderande utbildningssystem.

I fallstudien om att åstadkomma inkluderande undervisning och rehabilitering i lokalsamhället från distriktet Embu i Kenya beskrivs ett pilotprojekt som genomförts för att införa inkluderande undervisning i 30 skolor. En viktig aspekt i programmet var att hela lokalsamhället skulle vara engagerat i att inkludera alla barn. Det innebar att inkluderingspolicyn utarbetades på skolnivå i samarbete med samhället runtomkring. Olika grupper fastställde sin egen roll och arbetade med att ta fram en egen policy som kompletterade den nationella policyn.

Genom att erbjuda grundskollärare fortbildning enligt vattenfallsmodellen, som man gör i Demokratiska republiken Kongo, vill man förbättra kvaliteten på undervisningen i grundskolan och utbildningens relevans genom att anpassa innehållet till de lokala socioekonomiska förhållandena. Detta initiativ har sprungit fram ur den afrikanska reformrörelsen där man främst lägger vikt vid färdighetsutveckling i enlighet med programmet för grundskoleutbildning i Afrika. Rekommendationerna enligt detta program är att övergå från en kunskapsbaserad modell för utbildning till en färdighetsbaserad modell.

I Demokratiska folkrepubliken Laos har en policy för inkluderande undervisning, där syftet är att nå de som är svåra att nå, blivit en utgångspunkt för barnvänlig utbildning. I systemet och på de enskilda skolorna försöker man vara mer lyhörda för de enskilda elevernas behov, "få ordning på grunderna" i utbildningen och arbeta mer med de ofta svåra övergångarna från en utbildningsnivå till en annan. Denna policy, som inbegriper ett systematiskt program med upplysningsarbete, situationsanalyser och pilotprojekt, har lett till att nationella normer och planer för sektorsutveckling tagits fram utifrån Unicefs principer om barnvänlig utbildning. Policyn har lett till starkare samarbeten, som har bidragit till att principerna om barnvänlig utbildning genomsyrar hela utbildningssystemet.

Det läggs hela tiden in nya fallstudier på webbplatsen för inkluderande utbildning i praktiken, och man efterlyser just nu fler fallstudier till webbplatsen. Nya fallstudier från alla delar och länder i världen som handlar om viktig policyutveckling i arbetet för att åstadkomma inkluderande undervisning tas gärna emot och övervägs för publicering.

Publicerat onsdag 8 maj 2019