Närbild på två personers händer framför en dator på ett bord.

Europeiskt utbildningstoppmöte och konferens om inkluderande undervisning

European agency har deltagit i det första europeiska utbildningstoppmötet och vid en nationell konferens i Polen om inkluderande undervisning.

Första europeiska utbildningstoppmötet

Företrädare för European Agency deltog i det första europeiska utbildningstoppmötet den 25 januari 2018, som anordnades av Europeiska kommissionen. Tibor Navracsics, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, stod som värd för toppmötet och hade bjudit in deltagarna för att diskutera hur viktigt det är med grundläggande färdigheter och inkluderande undervisning för att alla ska kunna delta aktivt i samhället.

Det breda temat för toppmötet var "Lägga grunden för ett europeiskt område för utbildning: för innovativ, inkluderande och värdebaserad utbildning". Mötet samlade runt 450 deltagare. Bland andra deltog femton utbildningsministrar, olika yrkesutövare inom pedagogik, intressenter och företagsledare.

Kommissionär Tibor Navracsics talade om hur det behövs kvalitetssäkrad utbildning för att vi ska kunna bygga upp motståndskraftiga samhällen. Han framhävde utbildningens roll när det gäller att fostra gemensamma värderingar och skapa en känsla av samhörighet i Europa och att det är viktigt att vi har digitalt kompetenta ungdomar.

Samantha Cristoforetti, astronaut vid Europeiska rymdorganisationen, höll ett inspirerande föredrag. Hon tog upp sin egen karriär som exempel i diskussionen om hur viktigt det är att elever får internationell erfarenhet redan i unga år. Som ingenjör och astronaut underströk hon att det är viktigt att läsa humaniora och språk för att utveckla en förmåga till medkänsla och förståelse.

Audrey Azoulay, generaldirektör för Unesco, framhöll att kvalitet och inkluderande undervisning utgör grunden för ett samhälle som gör väl grundade val. Hon talade även om utmaningarna som invandringen medför när det gäller utbildning.

På toppmötet diskuterades bland annat grundläggande färdigheter, digital kompetens, vikten av att engagera missgynnade elever i klassrummet, elevers och lärares rörlighet, ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och livslångt lärande för lärare. Vad som framkom generellt var att vi måste skapa ett europeiskt område för utbildning som bygger på en gemensam vision, där rörlighet blir verklighet för alla och där vi skapar ett nätverk av europeiska universitet och uppmuntrar till livslångt lärande.

I sitt avslutningstal gjorde Martine Reicherts, generaldirektör för GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur, bedömningen att arbetet gått bra hittills. Hon informerade om att det andra europeiska utbildningstoppmötet kommer att äga rum i oktober 2019.

Rekommendationer från European Agency som lades fram på konferensen om inkluderande undervisning i Polen

European Agencys rekommendationer för inkluderande undervisning presenterades på en nationell konferens som genomfördes den 16 februari 2018 på centret för utbildningsutveckling i polska Warszawa.

Syftet med konferensen var att fastställa att inkluderande undervisning är det första och nödvändiga steget mot verklig social inkludering. Redovisningen av European Agencys projekt och verksamhet under de senaste tjugo åren gav ett internationellt perspektiv. Konferensdeltagarna fick se en film om European Agency och de viktigaste rekommendationerna (med polska undertexter).

Målet med European Agencys verksamhet är att förbättra policy och praktik vad gäller inkluderande undervisning i medlemsländerna. Polen är en av European Agencys 31 medlemsländer och arbetar för att förbättra sitt system för inkluderande undervisning.

Konferensen var upptakt till ett ettårigt projekt med en serie praktiska utbildningstillfällen om inkluderande undervisning, där varje tillfälle rör ett visst utbildningsstadium.

Konferensen var uppdelad i två temablock. Det första inleddes med en presentation av European Agency och rekommendationer från European Agencys olika projekt. Företrädare för ministeriet för nationell utbildning talade om Polens policy för inkluderande undervisning och redogjorde för forskningsresultat på området.

Det andra blocket leddes av yrkesutövare: lärare, psykologer och huvudlärare. De berättade om sina erfarenheter av hur inkludering kan åstadkommas i skolan. De framhöll att en positiv skolmiljö och stödjande huvudlärare och skolpersonal var mycket viktiga faktorer.

I slutet av konferensen presenterades slutsatser. För att tillgodose olika elevers behov och ge varje enskild elev bra stöd och kvalitetssäkrad utbildning i en tillgänglig och vänlig miljö måste lärare och skolpersonal samarbeta och stödja varandra, och de måste hela tiden utveckla sin kompetens och sina färdigheter för att kunna arbeta med varierade grupper.

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat torsdag 27 september 2018