Logotyp European Agency

European Agencys stöd via stödprogrammet för strukturreformer i Grekland och Tjeckien

Som en fortsättning på European Agencys arbete med europeiska kommissionens stödprogram för strukturreformer kommer European Agency bistå det grekiska ministeriet för utbildning och religionsfrågor (MERA) och det tjeckiska utbildnings-, ungdoms- och idrottsministeriet (MŠMT) med tekniskt stöd. Detta är stöd som ges utöver arbetet som redan pågår med utbildningsministerierna i Cypern och Polen. European Agencys uppgift är att hjälpa till med det pågående arbetet för inkluderande undervisning och att utarbeta reformer för specialpedagogisk undervisning.

I Grekland är målet att hjälpa den vanliga skolan att möta mångfalden bland eleverna i linje med den gemensamma europeiska visionen om ett inkluderande utbildningssystem. Inledningsmötet hölls i Aten i juli. Läs gärna mer på European Agencys webbplats.

I Tjeckien ska European Agency hjälpa till i arbetet med att skapa mer inkluderande och rättvisare möjligheter till lärande för alla elever i regionerna Karlovarský och Ústecký. Ett inledningsmöte hölls i Prag i augusti. Mer information finns på European Agencys webbplats.

Publicerat tisdag 22 oktober 2019