Logotyp European Agency

European Agencys halvårsmöte i Budapest, Ungern

European Agencys andra halvårsmöte 2019 gick av stapeln den 4–7 november i ungerska Budapest på inbjudan av statssekretariatet för utbildning vid det ungerska humankapitalministeriet.

Halvårsmötena är ett tillfälle för styrelseledamöterna och samordnarna från European Agencys olika medlemsländer att träffas och utbyta tankar och erfarenheter om inkluderande undervisning. Det är även ett tillfälle för European Agencys anställda att berätta om projekt och resultat och samla in information från medlemsländerna inför det kommande arbetet.

Det var möten och diskussioner kring utvecklingen på lagstiftningsområdet, informationsspridning och pågående projekt och aktiviteter. Där ingick arbetet med Europeiska kommissionens stödtjänst för strukturreformer och Unescos rapport om den globala utvecklingen på utbildningsområdet.

European Agency informerade om projekten om att förhindra misslyckad skolgång och vidareutbildning om inkludering för lärare. Företrädarna från de olika länderna diskuterade även European Agencys framtida roll och det långsiktiga arbetsprogrammet. Och hur European Agency går vidare i projektet om specialpedagogikens nya roll. Ett projekt om att omorganisera specialpedagogiken i skolorna så att alla elever får den inkluderande utbildning som de har rätt till.

Nästa halvårsmöte hålls i Serbien i maj 2020.

Publicerat onsdag 7 oktober 2020