Logotyp European Agency

European Agencys deltagande i det andra europeiska utbildningstoppmötet

European Agencys direktör Cor J. W. Meijer deltog i det andra europeiska utbildningstoppmötet i Bryssel den 26 september.

Mötet handlade främst om lärarnas roll, kunskaper och ställning i det europeiska området för utbildning. Cor J. W. Meijer deltog i panelsamtalet om de främsta byggstenarna i ekosystem för inkluderande undervisning.

Du kan läsa mer om mötet på European Agencys webbplats.

Publicerat tisdag 22 oktober 2019