Logotyp European Agency

Caliåtagandet om rättvisa och inkludering inom utbildning

Efter det internationella forumet för inkludering och rättvisa som gick av stapeln i Cali, i Colombia i september 2019 bekräftade deltagarna sitt åtagande om rättvisa och inkludering inom utbildning i en ny avsiktsförklaring. I Caliåtagandet redovisas vad som gjorts för att uppnå inkludering sedan Salamancadeklarationen 1994 och regeringar, och intressenter uppmanas att genom flera olika typer av åtgärder påskynda arbetet med att bygga vidare på de mål som uppnåtts sedan konferensen i Salamanca.

European Agency medverkade aktivt i forumet, genom att European Agencys direktör Cor J. W. Meijer satt med i en inledande panel om inkludering och rättvisa i och för mål 4 för hållbar utveckling. Du kan läsa mer om förklaringen och forumet och se en film med Cor J. W. Meijers föredrag på European Agencys webbplats.

Publicerat tisdag 11 februari 2020