Logotyp European Agency

Arbetsseminarium för EASIE-dataexperterna i Frankfurt

Det årliga arbetsseminariet för de dataexperter som utsetts för projektet European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE) anordnades i tyska Frankfurt am Main i november.

EASIE-projektet handlar om att samla in data som kan ligga till grund för frågor om elevers rättigheter och för beslutsfattares arbete rörande Europeiska unionens utbildningsmål, policymål för inkluderande undervisning och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ett antal viktiga slutsatser har kunnat dras efter tre omgångar av datainsamling och analys i EASIE. Det finns ofta väldigt få eller inga datauppgifter alls om elever som av olika anledningar inte deltar i någon form av utbildning. Det främsta diskussionsämnet på arbetsseminariet var därför hur man ska kunna få in data om elever som står utanför utbildningssystemet.

Här kan du läsa mer om EASIE och arbetsseminariet.

Publicerat tisdag 11 februari 2020