Björn Johnsson

Värderingsverktyget ger skolan koll på tillgänglighet

I april 2014 presenterade Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med Handikappförbunden det gemensamma paketetet Tillgänglighet får skolan att funka. Paketet består av ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och en distansutbildning, båda från Specialpedagogiska skolmyndigheten samt ett lärmaterial från DATE/Handikappförbunden.

Värderingsverktyget har tagits fram inom SPSM:s fördjupningsområde tillgänglighet. Danderyds kommun har agerat pilotkommun och testat de olika delarna. Samarbetspartner är Björn Johnson, controller elevstöd på kommunens utbildnings- och kulturkontor. Han berättar:

– Jag hörde Catrin Tufvesson från SPSM prata om vikten av tillgänglighet redan 2010 på Lika värde-konferensen i Göteborg. När jag i höstas sökte efter ett lämpligt självskattningsmaterial fick jag veta att ett sådant tagits fram av SPSM.

Introduktionen av verktyget gjordes för kommunens alla förskolor och skolor i december 2013.

– Inför arbetet med värderingsverktyget är det viktigt med en tydlig introduktion för verksamheterna. Konkreta exempel bidrar till att komma förbi de vanliga tankarna om fysisk tillgänglighet. Självkännedom behövs: Vad kan vi erbjuda? Det gäller att ligga steget före, exempelvis när det gäller behoven för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förklarar Björn

– Några skolor arbetar med materialet tillsammans med elevhälsan, som då fått den förebyggande roll som skollagen beskriver. Det medverkar till att arbetet breddas till den sociala och psykiska miljön.

– Verktyget är klokt formulerat med inte bara en kartläggning, utan även en handlingsplan. Det gör att vi börjat tänka ur ett brett tillgänglighetsperspektiv och inte enbart på inkludering av elever. För att arbeta proaktivt gäller att vi funderar på vad som kan utgöra hinder för olika typer av elever och förebygga detta – redan innan vi faktiskt får en elev med det behovet. Barn och elever i behov av särskilt stöd ska inte sidoordnas. Alla har behov som behöver tillgodoses, säger Björn.

Publicerat torsdag 7 augusti 2014 Granskat tisdag 26 januari 2016