Elever i tal och språkklass

Stöd vid start av tal- och språkklass

I Heby kommun fanns elever med tal- och språkstörning som fick enskilt stöd. Men för att möta deras behov behövdes ytterligare insatser. För att få råd och stöd vände sig pedago­gerna till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

För ett år sedan beslutade kom­munen att starta en klass för elever med tal- och språkstörning på Heby skola. Vid höstterminens start väl­komnades eleverna av två engage­rade lärare till ett eget klassrum. De två lärarna hade kompetens inom området, men de hade inte jobbat på det här sättet tidigare. Frågorna hopade sig: Hur ska vi förhålla oss till Lgr 11? Hur ska vi sätta mål? Kan vi ställa samma krav på de här eleverna som på andra elever? Hur ska vi möblera? Tänker vi rätt?

– Vi har haft stort stöd av SPSM, framförallt har vi fått bekräftat att vi är på rätt väg, säger Catrin Johansson, en av lärarna.

I klassen går fem elever i åldrarna 8-11 år. Eleverna undervisas både i grupp och enskilt. I klassrummet har de varsin avskild arbetsplats, ett stort runt bord att samlas runt, en myshörna och en lekhörna.

– I rätt miljö är det lättare att lära sig och vi ser resultat, säger kollegan Anna-Karin Lindblom.

Med sig i bagaget hade Catrin och Anna-Karin en högskolekurs om språkutveckling och språkstörning hos skolbarn. Tillsammans med sko­lans specialpedagog har de under året gått SPSM:s grundkurs om elever med språkstörning. De har också träffat personal från skolor med längre erfarenhet av att arbeta med elever med tal- och språkstörning.

Klasslärarna känner starkt stöd av rek­tor, specialpedagog och it-pedagog. De har också fått hjälp av landsting­ets habilitering.

– Det känns tryggt att veta vart vi kan vända oss med våra frågor. Då kan vi i vår tur ge eleverna trygghet, säger Anna-Karin.

I augusti kommer all personal på skolan att ha ett seminarium om tal- och språkstörning. Det blir den avslutande insatsen från SPSM:s sida. Men Catrin och Anna-Karin har redan anmält sig till SPSM:s distanskurs om elever med språkstör­ning. Och redan nu i vår deltar de i myndighetens konferens om grav språkstörning.

– Sen skulle vi också vilja lära oss tecken som alternativ och komplet­terande kommunikation (TAKK), säger Catrin.

Insatser till Heby skola:

 • Kontakt med Huddinge tal- och språkskola.
 • Samtal och diskussion kring organisation och uppbyggnad av tal- och språkklassen.
 • Samtal kring pedagogiska strategier och förhållningssätt.
 • Information om SPSM och möjligheten att söka medel för särskilda insatser i skolan (SIS-medel).
 • Visning av läromedel.
 • Handlingsplan för skolan och för myndigheten.
 • Kursen Möjligheter till lärande – Grundläggande kompetensutveckling kring elever med språkstörning.
 • Medel för särskilda insatser i skolan.
 • Inbjudan till nätverksträff.
 • Besök på Pilskolan i Uppsala, resursenhet för elever med språkstörning och hörselnedsättning.
 • Seminarium för all skolpersonal om elever med tal- och språkstörning.

Förskolor, skolor och skolväsendet för vuxna kan vända sig till SPSM för att få rådgivning i specialpedagogiska frågor. SPSM erbjuder även kostnadsfria fortbildningar.

Publicerat torsdag 17 januari 2013 Granskat onsdag 20 januari 2016