Två elever i klassrummet i Östervångsskolan

Samarbete gör skillnad för elever med hörselnedsättning

I Stockholms län ökar antalet barn som inte väljer särskild hörselanpassad skola. Det betyder att varje enskild skola, som har ett barn med hörselnedsättning, måste se till att de har hörselpedagogisk kompetens för att kunna ge barnet rätt stöd. Detta visar Hörsel-dövforums senaste rapport.

– I och med att föräldrar väljer andra alternativ till sina barn än vad de gjorde tidigare, måste stödet ordnas så att det finns där barnen finns. Vi kan se att det saknas kompetens i kommunerna, säger Carin Norman, samordnare för Hörsel-dövforum i Stockholms län.

Föräldrarna är samordnarna

Idag får föräldrarna ofta själva agera samordnare av de stödmöjligheter som finns utspridda på stat, kommun och landsting. Ett tungt ansvar att axla själv.

Föräldrarna som deltagit i Hörsel-dövforums referensgrupp säger att stödet borde styras från barnets behov. Men för föräldrarna är det svårt att veta vilket stöd som finns och var det finns. Därför skulle det vara bra om det fanns en samordnare för hörselfrågor i landstinget, dit föräldrar kan vända sig.

Intresse för frågorna

Ute i kommunerna finns det ett intresse för hörselfrågor, även om det finns flera saker som påverkar hur väl arbetet kan förverkligas och bli till nytta för det enskilda barnet. Till exempel påverkar organisation i kommunen, relationen mellan kommunala skolor och fristående skolor samt hur högt man prioriterar utbildningsfrågor i kommunen.

Oavsett vilka faktorer som spelar in, vill de flesta kommuner bygga upp sin hörselpedagogiska kompetens. Många kommuner i länet är också representerade på de hörselkurser som SPSM anordnar.

Hörsel-dövforum spelar en viktig roll

Men stödet till kommunerna kan bli bättre och här spelar Hörsel-dövforum en viktig roll. Framförallt genom att vara ett samordnande forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar med hörselfrågor i stat, kommun eller landsting i Stockholms län.

– Genom Hörsel-dövforum får kontaktpersonerna en ökad beställarkompetens och det är det som saknas ute i kommunerna, säger Tarja Perttunen-Carapic, hörselpedagog och kontaktperson i hörselfrågor i Södertälje kommun.

– Inbjudan till regelbundna möten om hörselfrågor är bättre än ingenting alls. Men representanterna från kommunerna har sedan ett tufft jobb att öka insikten hos andra i kommunen som skulle behöva kunskapen, säger Björn Johnson, controller elevstöd, Danderyds kommun.

Slutsatsen som Hörsel-dövforums rapport visar är tydlig. Ett väl fungerande samarbete mellan stat, kommun och landsting är A och O, för att barn som har en hörselnedsättning ska få det stöd de har rätt till.

Hörsel-dövforum är ett samarbete mellan SPSM och Stockholms läns landsting. (PDF-dokument, 2 kB)

Publicerat fredag 19 oktober 2012 Granskat fredag 20 maj 2016