Rektor som brinner för it

Att ha utvecklat ett skoldatatek har gett insikter som Ann-Christin, rektor på Bjurtjärns skola i Värmland drar nytta av i sin rektorsroll. Hon vet till exempel att kunskap och positiv drivkraft i alla led är en nödvändighet.

– Det är väsentligt att alla har samma kunskapsbas att stå på. Både inom ledningen och ute i verksam­heten. Alla hos oss på Bjurtjärns skola har gått PIM-utbildningen upp till nivå tre. Alla vet vad vi arbetar för.

"Vi jobbar alla mot samma mål"

På Bjurtjärns skola finns idag inga särskilda resurser för alternativa verktyg. Men Ann-Christin menar att det gäller att börja med det som finns. Med några datorer utan uppkoppling kan man komma långt. Men det finns även andra särskilt lyckosamma upptäckter från åren som specialpedagog i skoldatateket som hon gärna delar med sig av.

– En framgångsfaktor var mitt goda samarbete med min kollega som var logoped. Kombinationen av just dessa kompetenser är ett hett tips. En annan sak är, i mitt tycke, vår genialiska idé att satsa på att utbilda elever som sedan blev ambassadörer för it i lärandet. Tänk så avdramatiserat det är att börja använda alternativa verktyg med hjälp av en äldre skolkamrat istället för en lärare.

Ann-Christin brinner för pedagogik och hon har en liten del kvar i undervisningen. Bland annat undervisar hon svenska i årskurs ett där hon får tillfälle att arbeta med sin hjärtefråga att skriva sig till läsning.

– Förmånen att leda en skola men fortfarande få undervisa är suverän. Och mina sjuåringar är fantastiska. De producerar långa texter som de berättar genomtänkta historier kring. Och kunskapen som de får genom att skriva med datorn tar de med sig till skrivandet med penna.

Ann-Christin ser redan nu tecken på att ett par elever kan ha läs- och skrivsvårigheter. Men det märker de inte själva än. Och inte deras kamrater heller. När de väl blir medvetna så har de redan en fördel genom att vara vana med alternativa verktyg. Och det kommer heller inte ses som annorlunda hos klasskamraterna. Genom att börja tidigt med att till exempel lyssna via dator så blir det inte utpekande om ett par elever fortsätter att lyssna när de andra mer går över till att läsa.

– Det grundläggande är att se it som en naturlig del. Det viktiga är inte vilka verktyg som används i lärandet utan att eleverna får möjlighet att lära sig. Det måste dagens skola bli bättre på. Att läsa med öronen ska inte ses som märkligare än att ta stöd av glasögon för att läsa med ögonen. Behöver du fördjupat stöd, ta kontakt med Spe­cialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare. Jag har haft jättenytta av dem hela vägen. Både i sakfrågor om it och i samverkan.

Publicerat måndag 13 maj 2013 Granskat fredag 20 maj 2016

Ann-Christin, rektor på Bjurtjärns skola i Värmland