En pedagog som jobbar tillsammans med en elev vid en pekplatta

Pekplattan – ett lustfyllt lärande

Vad händer när ett skolbarn får en pekplatta i händerna? Det lustfyllda arbetssättet stimulerar inlärning, samarbete, kommunikation och kreativitet. Samtidigt arbetar barnet omedvetet med många av läroplanens delar.

Så kan erfarenheterna sammanfattas av det drygt ettåriga projekt med pekplattor som pågått i ett par av Karlskronas skolor. Målgrupperna har varit en särskoleklass på Rosenfeldtskolan, elever på trä­ningsskolan Solbacka och en vanlig fjärdeklass på Rödeby skola. I alla grupper har resultaten blivit över förväntan.

– Vi satte upp ett antal mål för projektet. De är uppfyllda långt innan projektet slutar i mars 2013, oavsett om det gäller delaktighet, självständighet eller nya arbetssätt. Bara att se elevernas och personalens entusiasm är ett jätteplus, berättar Viveca Syrén, it-pedagog på Skoldatateket i Karlskrona och en av de ansvariga för projektet.

– Vi ville veta om pekplattor kan vara ett bra alternativt verktyg i skolan, om de kan underlätta samarbete mellan eleverna, om de kan underlätta kommunikationen och om de kan de bidra till måluppfyllelse. På alla dessa punkter kan vi nu svara obetingat ja!

Barnen har oavsett ålder och förutsättningar tyckt att det varit lätt och självklart att hantera pekplattorna och har upplevt arbetet som lustfyllt. För projektgruppen känns det positivt att lärarna genom pekplattorna kunnat få eleverna att göra mer än vad som faktiskt var tänkt. Självförtroendet, skrivandet och kreativiteten har ökat.

Utvecklingsprojektet kundesjösättas tack vare ett SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Vi hoppas att vårt arbete med pekplattor kan inlemmas i den vanliga skolverksamheten, nu när projektet snart upphör. Allt fler pekplattor köps in i kommunen. De är lätta att hantera för barnen. Men det är viktigt att veta vad man vill använda dem till. Viktigt är också att dela med sig av erfarenheter, lämpliga appar och annat, säger Eva Nilsson, it-utbildare på Skoldatateket och inom Karlskrona kommun. Skoldatateket är sammanhållande i projektet och ordnar regelbundna erfarenhetsutbyten mellan de inblandade lärarna.

I särskoleklassen på Rosenfeldtskolan är Carin Carlsson specialpedagog och klasslärare. Här finns fem elever i årskurserna två till fyra i en blandad klass med elever i både särskola och träningsskola. Klassen arbetar inkluderat med grannklassen, en grundskoleklass med elever från årskurs två och tre.

Eleverna i särskoleklassen har fått låna varsin pekplatta från Cela. Detta ger dem möjlighet att ta pekplattan med sig hem för att visa föräldrarna vad de gjort under dagen. I grannklassen kommer pekplattorna från skoldatateket och där delar två elever på varje pekplatta.

– Vi varvar lärande program med lek i särskoleklassen, vilket gör att eleverna lär sig på ett roligt sätt. Kopplat till läroplanen får vi in alla delar, säger Carin.

– Jag tror att pekplattorna gör störst nytta just bland särskolebarnen, jämfört med övriga grupper. En av våra elever har med hjälp av pekplattan upptäckt detta med att skriva och ljuda. Nu använder hon talsyntes och är på gång att lära sig läsa. En annan elev fotograferar med hjälp av plattan och kommer att ta med den på familjens semester, så att hon kan berätta om resan för klassen. En positiv effekt är att föräldraengagemanget ökat genom att pekplattan följer med hem. Den har underlättat återberättandet från båda håll.

Publicerat tisdag 7 januari 2014 Granskat fredag 20 maj 2016