Erika bryter arm med en klasskompis

Pekplatta – hjälp för elever med motoriska svårigheter

Pekplattor kommer mer och mer att användas i skolan, tror Inger Benckert, rådgivare i Norra regionen på SPSM. De kan vara till stor hjälp för elever som har motoriska svårigheter och kan bidra till att exempelvis elever med rörelsehinder blir delaktiga som andra i klassens arbete.

Lätt att ta med sig

En av de elever som med stor framgång börjat använda pekplatta i skolarbetet är Erika Engstrand, som går tredje året i Alviksskolan i Luleå.

– Erika har gravt rörelsehinder och har mycket svårt att använda penna när hon skriver eller räknar, berättar hennes assistent Karin Eriksson. Men med pekplattan går det bra. Plattan är lätt att ta med sig och det är lätt att klicka på den.

Öppnar dörrar

Erika visar hur hon använder ett matematikprogram och ett program i svenska.

– Plattan öppnar många dörrar och bidrar till att Erika kan arbeta självständigt som sina klasskamrater, säger Annika Engstrand, Erikas mamma.

Erika har en pekplatta hemma också. Den använder hon till läxuppgifter och till att spela spel på och kommunicera med sina kamrater.

Publicerat fredag 26 oktober 2012 Granskat onsdag 20 januari 2016