Barn som sitter runt ett bord och leker med playdo-lera.

Kommunen som satsar på kommunikation

– Min dröm är att det ska vara lika naturligt att använda tecken som att ha glasögon, säger Gunvor Håkansson, specialpedagog i Bengtsfors kommun. Där använder alla förskolor alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), framförallt är det tecken som används (TAKK).

Ger små barn möjlighet att kommunicera

Ett av målen i läroplanen för förskolan är att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Att använda tecken ger små barn som ännu inte kommit så långt i sin talutveckling en möjlighet att kommunicera. De kan berätta vad de gjort, vad de vill göra och vad de vill ha.

En bro mellan svenska och andra språk

En annan grupp som har nytta av TAKK är flerspråkiga barn som har ett annat språk än svenska som förstaspråk.

– Ofta kan de många ord på svenska, men begreppsförståelsen är inte så stor som på deras förstaspråk, berättar Ulrika Lilljeqvist, förskollärare. Då förstärker vi med tecken. Det blir som en bro mellan språken.

Grund för inkludering

– Det är vi som ska och måste ge möjligheterna till kommunikation och för elever i behov av särskilt stöd är det extra viktigt, om de överhuvudtaget ska ha en chans att utvecklas enligt sina förutsättningar och bli inkluderade, hävdar Gunvor.

Stöd i organisationen

Politikerna, organisationen och personalen i Bengtsfors förstår vikten av kommunikation och att ansvaret ligger hos dem – inte hos barnen. Och det är mycket tack vare Gunvors engagemang.

– Någon måste stå upp för barn som behöver AKK, anser Gunvor, för de gör det inte själva. Och när föräldrar och personal ser hur snabbt barnen tar AKK till sig och vilka möjligheter till kommunikation och utveckling det ger, så vill de lära sig mer.

Intresset har växt

På så sätt har intresset för AKK växt under åren. Alla barns rätt till kommunikation är nu inskrivet som ett av förskolans mål inom kommunen. Det avspeglar sig i verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar. Kommunen har också avsatt pengar för utbildning och inköp av stödmaterial.

Om man börjar måste man fortsätta

Långsiktighet är viktigt i arbetet med AKK och i Bengtsfors hålls intresset uppe genom att det alltid är någon från varje förskola som går den lokala grundutbildningen i AKK.

– Det gör att det alltid finns någon som brinner lite extra för detta och på så sätt får hela arbetslaget påfyllning, menar Gunvor. Om man börjar måste man fortsätta, för barnen kommer inte att driva det vidare.

På gång för hela skolverksamheten

Tankar finns om att AKK ska finnas hela vägen upp genom grundskolan och gymnasieskolan. Särskolan och en skola med yngre elever har börjat använda AKK.

– Vi är på gång nu, det känns gott, säger Gunvor. Folk tycker att det är viktigt och vill lära sig.

Publicerat torsdag 18 oktober 2012 Granskat fredag 20 maj 2016