Fyra elever som jobbar tillsammans vid en dator

Elever lär elever – och lärare

Skoldatateket i Bålsta satsar på att utbilda elever för att sprida alternativa verktyg i utbildningen.

– Vi elever är ofta bättre på datorer än lärarna så vi kan hjälpa dem, säger Elinor Höglund Johansson.

För fem år sedan fick kommunen bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att starta ett skoldatatek med elevambassadörer. Nu har alla skolor utbildade ambas­sadörer, men fler behövs hela tiden.

Först får elever med läs- och skrivsvårigheter lära sig att använda alternativa verktyg, till exempel talsyntes, skanner och program för rättstavning. Sedan får några elever på varje skola bli skoldatatekets ambassadörer.

Uppdraget innebär att eleverna lär andra elever att använda alterna­tiva verktyg. De kan också utbilda lärarna. Ambassadörerna tycker att det är ett viktigt uppdrag och är stolta över det.

– Jag visade program för en liten kille, dagen efter ville han att jag skulle visa programmen för hela klassen, säger Jesper Wall.

– Det är roligt att hjälpa andra som är i samma situation som jag. Jag tycker att de ska veta att det finns hjälpmedel, säger Anna Asphamn. Att låta äldre elever lära yngre har visats sig vara en bra strategi. Även för lärare kan det vara enklare när en elev visar hur man ska göra än när en kollega gör det.

– Det är lite mer coolt när en tonåring visar ett program än när en tant gör det, säger Lina Björnsson.

Flera av ambassadörerna har haft det jobbigt i skolan. Att få tillgång till alternativa verktyg har gjort det lättare att lära sig och roligare att gå till skolan.

– Jag var annorlunda och blev utstött. När jag bytte skola och fick hjälpmedel blev jag studiemotiverad. Nu kan jag läsa tjocka böcker och har gjort stora framsteg i engelskan, säger Lina.

– I början tyckte en del att det var orättvist att bara jag fick skriva på dator. Men nu finns det datorer till alla. För mig har det blivit lättare att plugga inför prov med inlästa texter, säger Anna.

Att det är fusk att använda alterna­tiva verktyg vid prov är en vanlig uppfattning. Men Lina hävdar be­stämt att det inte är så om man har dyslexi. Hon jämför med elever som har glasögon, inte måste de ta av sig glasögonen när det är prov. Själv får hon spela in talade svar på läxor och prov. Det är inte alla skolor som kom­mit igång, trots att eleverna fått utbildning för flera år sedan.

– Det finns en skanner på min skola, men den används typ aldrig. Men ibland, när vi ska läsa texter, får jag och två klasskompisar gå till ett eget rum och så läser de för mig, säger Hanna Näslund.

Nu finns appar till mobiltelefoner som fungerar som alternativa verk­tyg. Det tycker ambassadörerna verkar bra för telefonen har de alltid med sig. Lina konstaterar att utvecklingen går fort:

– Min kusin har fått en pekplatta, han går typ i tvåan. Han lär sig stava och läsa med hjälp av appar. Tänk om jag hade haft den möjligheten.

Publicerat måndag 13 maj 2013 Granskat fredag 20 maj 2016