Ställ en ny fråga

Om du sökt bland tidigare frågor och svar men inte hittat ett svar som stämmer med din fråga, kan du ställa en ny.

Våra medarbetare svarar på frågor om specialpedagogik och specialpedagogiska läromedel. Lämna inga personuppgifter i frågefältet.

Normalt får du ett svar inom fem arbetsdagar. Några svar publiceras under Frågor och svar.