Vilket språk ska vi fokusera på, romani, bosniska eller tyska? Eller ska eleven lära sig teckenspråk?

Vi har fått en flerspråkig elev med grav hörselnedsättning och vi vet inte i vilken ände vi ska börja.

Svar:

Det viktiga är att i första hand ta reda på vilket språk som är elevens huvudsakliga modersmål. Detta för att kunna ge rätt modersmålsstöd i skolan.

Gör en pedagogisk utredning
Att göra en pedagogisk kartläggning i samverkan med modersmålsläraren kan vara en framkomlig väg. Då eleven har en grav hörselnedsättning rekommenderar vi även att snarast komma igång med svenskt teckenspråk både för eleven och omgivningen.

Ytterligare stöd
I stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever på SPSM:s webbplats, hittar du mera information kring hörselnedsättning och flerspråkighet.

På Skolverkets webbplats kan du läsa om kartläggning för nyanlända.


Publicerat torsdag 28 april 2022