Vilket format är bäst att läsa i för en elev med blindhet?

Vilket format är bäst att läsa i för en elev med blindhet?

Svar:

Det går inte att rekommendera ett enda format som passar för samtliga skolämnen, utan man får växla mellan olika format beroende på situation och uppgift.

Om punktskrift är elevens huvudläsmedium, kan man ha samma bok på papper i punktskrift men också i ett annat format som till exempel e-bok i Textviewformat eller HTML-format. Det innebär att eleven kan växla format och läsa på olika sätt för att lära känna bokens struktur. I vissa situationer kan e-bok med text och ljud i Daisy-format vara ett komplement till punktskriftsboken. 

Publicerat måndag 15 augusti 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018