Vilket format är bäst att läsa i för en elev med blindhet?

Vilket format är bäst att läsa i för en elev med blindhet?

Svar:

Eleven med blindhet kan behöva läromedel i olika format beroende på situation, skolämne och uppgift. Vilket format som är bäst kan bero på flera individuella faktorer och det kan vara en fördel att ha tillgång till information i både text och bild. Om punktskrift är elevens huvudläsmedium, kan man ha läroboken i tryckt punktskrift men också i ett annat format som till exempel e-bok i Textviewformat eller HTML-format. Det innebär att eleven kan växla format och läsa på olika sätt för att lära känna bokens struktur. I vissa situationer kan e-bok med text och ljud i Daisy-format eller i inläst form vara ett komplement till punktskriftsboken. 

Tryckt punktskrift
Den tryckta punktskriftsboken har fördelen av att ge en bra överblick över textmassan. Uppgifter kan uppfattas som mer överskådliga och lättare att navigera i. Tryckt punktskrift är utrymmeskrävande och är ofta uppdelad i flera volymer.

E-bok
E-bokens fördelar är att eleven kan läsa texten på datorns punktskriftsskärm samt lyssna på texten via datorns talsyntes. Formatet Textview är också lätt att navigera i med hjälp av datorns tangentbord. E-böcker i Textview samlas i en mapp på elevens dator och blir då lätt åtkomliga för eleven. Genom att kombinera e-boken med ett ordbehandlingsprogram kan läraren välja ut texter och uppgifter som eleven ska arbeta med och eleven kan besvara uppgifter ur boken. I och med att texten blir läsbar både i punktskrift och som visuell text på skärmen blir det möjligt att samarbeta med andra elever kring texten. 

Kompetensutveckling och specialpedagogiskt stöd
Lärare kan få mer information om anpassning av undervisning och läsning i punktskrift i de kurser som Resurscenter syn anordnar. Kurspaketet "Att möta elev med blindhet i skolan" ligger under "Kurser och aktiviteter" på SPSM:s hemsida. Skolan kan också ansöka om specialpedagogiskt stöd på hemsidan.


 
Publicerat tisdag 20 april 2021