Vilken språkproblematik har ett barn med svårigheter inom ordmobiliseringen?

Vilken språkproblematik har ett barn med svårigheter inom ordmobiliseringen?

Svar:

Svårigheter att snabbt hitta rätt ord, ordmobiliseringssvårigheter, kan bero på att man har ett svagt ordförråd, eller att man har svårt att snabbt hitta ordets ljudmässiga representation i ordförrådet, eller både och. Ordmobiliseringssvårigheter märks exempelvis som onormalt långa pauser i talproduktionen, eller att ett ord byts ut mot ett annat närliggande ord.

Detta har primärt inte med pragmatik (förmågan att använda språket och anpassa det i olika situationer) att göra, men kan få pragmatiska konsekvenser, det vill säga att det lätt blir missuppfattningar i samtal, bland annat eftersom personer med ordmobiliseringssvårigheter kan ha svårt att aktivera sitt ordförråd för att uttrycka sig.

Läs mer om ordmobilisering på forskningsbloggen Språkforskning.se
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 8 november 2016