Vilken språkproblematik har ett barn med svårigheter inom ordmobiliseringen?

Vilken språkproblematik har ett barn med svårigheter inom ordmobiliseringen?

Svar:

Svårigheter att snabbt hitta rätt ord, ordmobiliseringssvårigheter, kan bero på att man har ett svagt ordförråd, eller att man har svårt att snabbt hitta ordets ljudmässiga representation i ordförrådet, eller både och. Ordmobiliseringssvårigheter märks exempelvis som onormalt långa pauser i talproduktionen, eller att ett ord byts ut mot ett annat närliggande ord.

Detta har primärt inte med pragmatik (förmågan att använda språket och anpassa det i olika situationer) att göra, men kan få pragmatiska konsekvenser, det vill säga att det lätt blir missuppfattningar i samtal, bland annat eftersom personer med ordmobiliseringssvårigheter kan ha svårt att aktivera sitt ordförråd för att uttrycka sig.

Läs mer om ordmobilisering på forskningsbloggen Språkforskning.se
Publicerat tisdag 20 oktober 2020