Vilken kursplan gäller för elever med hörselnedsättning i kommunal skola?

Vilken kursplan gäller för elever med hörselnedsättning i kommunal skola?

Svar:

För elever som är  inskrivna i den kommunala skolan gäller grundskolans kursplaner, läs mer i skollagen kapitel 7, 2-4§ .
För elever som går i kommunal hörselklass är det grundskolans läroplan som gäller och där kan finnas möjlighet att läsa teckenspråk som ämne.   
För elever inskrivna i specialskolan gäller det som står i kapitel 7, 6§ i skollagen. 

 

Publicerat fredag 17 april 2020