Vilken hörteknik ska vi köpa in?

Vi har en elev med hörselnedsättning. Nu ska vi köpa in hörteknik och vi undrar vad som finns på marknaden och hur vi ska tänka.

Svar:

Innan ni skaffar hörteknik eller hörhjälpmedel av något slag är det viktigt att ni försäkrar er om att lokalernas akustiska egenskaper är mycket goda. Både där eleven får sin undervisning och i gemensamhetsutrymmen som exempelvis matsal och korridorer.


Pedagogiska hörhjälpmedel kombineras med individuella hörhjälpmedel som hörapparat eller Kokleaimplantat.
Nästa steg är att tänka ut på vilket sätt hörhjälpmedlet ska stödja det pedagogiska arbetet. Man behöver ta stöd av professioner inom det hörselpedagogiska området såsom hörseltekniker eller hörselpedagoger. Undersök med din skolhuvudman vem som ombesörjer att skolan får tillgång till hörhjälpmedel såsom slinga, lärarmikrofoner och elevmikrofoner. Val av hörhjälpmedel bör därför göras i samråd med den verksamhet som förskrivit det individuella hörhjälpmedlet.


I vårt stödmaterial hörselnedsättning kan du läsa mer om hörhjälpmedel.

Publicerat onsdag 28 april 2021