Vilken hörteknik ska vi köpa in?

Vi har en elev med hörselnedsättning. Nu ska vi köpa in hörteknik och vi undrar vad som finns på marknaden och hur vi ska tänka.

Svar:

Innan ni skaffar hörteknik är det viktigt att ni försäkrar er om att lokalernas akustiska egenskaper är mycket goda, både där eleven får sin undervisning och i gemensamhetsutrymmen som exempelvis matsal och korridorer.

Hörteknik kombineras med individuella hjälpmedel
Nästa steg är att undersöka om hörteknik kan förskrivas av hörselvården. Eftersom hörteknik vanligen kombineras med elevens individuella hjälpmedel, hörapparat eller kokleaimplantat, är egenskaperna i dessa mycket viktiga. Val av hörteknik ska därför göras i samråd med den verksamhet som förskrivit det individuella hjälpmedlet.

Läs HODA-rapporten
Valet av hörteknik är en mycket komplex fråga och det är därför viktigt att alla parter, elev, föräldrar, skola och förskrivande verksamhet är involverade i processen. Läs mer om detta i HODA-rapporten.
HODA-rapporten på vår webbplats.

I vårt stödmaterial hörselnedsättning finns en lista med länkar till tillverkare av hörseltekniska hjälpmedel.
Stödmaterial hörselnedsättning på vår webbplats

Publicerat tisdag 12 september 2017 Granskat onsdag 8 november 2017