Vilken hörteknik ska vi köpa in?

Vi har en elev med hörselnedsättning. Nu ska vi köpa in hörteknik och vi undrar vad som finns på marknaden och hur vi ska tänka.

Svar:

Innan ni skaffar hörteknik är det viktigt att ni försäkrar er om att lokalernas akustiska egenskaper är mycket goda, både där eleven får sin undervisning och i gemensamhetsutrymmen som exempelvis matsal och korridorer.

Pedagogisk hörteknik kombineras med individuella hörhjälpmedel
Nästa steg är att tänka ut på vilket sätt hörtekniken ska stödja det pedagogiska arbetet. Man behöver ta stöd av professioner inom det hörselpedagogiska området såsom hörseltekniker eller hörselpedagoger. Undersök med din skolhuvudman vem som ombesörjer att skolan får tillgång till hörselpedagogiska hjälpmedel såsom slinga, lärarmikrofoner och elevmikrofoner. Val av pedagogisk hörteknik bör därför göras i samråd med den verksamhet som förskrivit det individuella hörhjälpmedlet.

I vårt stödmaterial hörselnedsättning kan du läsa mer om hörseltekniska hjälpmedel.

Publicerat tisdag 12 september 2017 Granskat onsdag 8 november 2017